Gå til hovedindhold

Fysiske rammer

Afdelingernes fysiske beliggende er isoleret fra nærtrafik. Overalt er der stisystemer og lukkede områder, hvilket tilsynet betragter som en fysisk sikkerhed for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er indbydende og imødekommende. Under rundvisningen afspejlede dette sig i personalets begejstring over at vise deres fysiske rammer frem.

 • Læs op

Indhold

  Afdelingernes fysiske beliggende er isoleret fra nærtrafik. Overalt er der stisystemer og lukkede områder, hvilket tilsynet betragter som en fysisk sikkerhed for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er indbydende og imødekommende. Under rundvisningen afspejlede dette sig i personalets begejstring over at vise deres fysiske rammer frem.

  Tilsynet bemærkede samtidig en naturlighed under rundvisningen omkring indretningen af de fysiske rammer. Ledelsen redegjorde for børnenes forskelligartede indretning af deres værelser og baggrunden herfor, med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Socialtilsynet vurderer på baggrund heraf, at personalet er i stand til at udnytte de fysiske rammer optimalt til gavn for målgruppen, bruge de fysiske rammer pædagogisk og selv opnå trivsel og tilfredshed i rammerne på Hollænderhusene.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer i alle tilbuddets afdelinger bærer præg af, at målgruppen har en række fysiske behov, der bliver tilgodeset og arbejdet med pædagogisk, trænet og udviklet i hverdagen gennem aktiviteter, samvær og nærvær i boligen.

  Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj tager udgangspunkt i en målsætning om at sikre børn og unges trivsel, og at de fysiske rammer tilstræber at afspejle, at tilbuddet er et hjem, frem for et institutionstilbud.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i meget høj grad trives med de fysiske rammer, og har lagt vægt på observation af børn i tilbuddet, samt samstemmende udsagn fra ledelsen, medarbejdere og pårørende.

  Socialtilsynet vurderer efter gennemgang af det samlede tilbuds fysiske rammer og faciliteter at det i meget høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Med undtagelse af Møllehuset (aflastning) har alle børn eget værelse, som er indrettet efter individuelle ønsker og behov.

  Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad afspejler, at tilbuddet er børnenes hjem med egne værelser, der er individuelt indrettet efter behov og ønske. Leder beretter, at forældrene inddrages i det omfang de ønsker det og er således med til at bestemme indretning af børnenes værelser.

  Møllehuset, som er en aflastningsafdeling, hvor møbler og andet inventar tilhører tilbuddet, kan det i mindre grad imødekommes at indrette efter eget ønske og værelserne fremstår derfor mere neutrale. Fællesarealerne er indrettet så de fremstår så funktionelle og hjemlige, som det er muligt under hensyntagen til børnenes behov samvær i fællesskab – og individuelle handicap.