Gå til hovedindhold

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere kan redegøre for tilbuddets faglige referenceramme og arbejder herefter. Hovedvægten af medarbejdere er uddannede pædagoger – både denne gruppe og omsorgsmedhjælpere har opdateret viden i forhold til målgruppens behov.

 • Læs op

Indhold

  Tilbuddets medarbejdere anvender blandt andet deres kompetencer til at dække børnenes behov for støtte og udvikling, hvilket giver sig til kende i reduktion af konflikter og magtanvendelser. Endvidere ses det hos det enkelte barns tegn på trivsel. Det vægtes højt, at der ikke blot ansættes faglært personale men i lige så høj grad personale, der besidder de ønskede menneskelige egenskaber og kompetencer der er forudsætningen for at kunne indgå i tætte relationer med tilbuddets børn.

  Tilbuddets medarbejdere anvender blandt andet deres kompetencer til at dække børnenes behov for støtte og udvikling, hvilket giver sig til kende i reduktion af konflikter og magtanvendelser. Endvidere ses det hos det enkelte barns tegn på trivsel. Det vægtes højt, at der ikke blot ansættes faglært personale men i lige så høj grad personale, der besidder de ønskede menneskelige egenskaber og kompetencer der er forudsætningen for at kunne indgå i tætte relationer med tilbuddets børn.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i meget høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, og konstaterer at der er et højt fagligt niveau i tilbuddet.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdergruppe i meget høj grad samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder, og har lagt vægt på fremsendte oversigt over medarbejderkompetencer, der viser en overvægt af uddannede pædagoger, hvoraf de fleste har relevant efteruddannelse og/eller videreuddannelse af nyere dato.

  Det fremgår ligeledes, at omsorgsmedhjælpere i høj grad også har deltaget i uddannelsesforløb.

  Endvidere lægges der vægt på, at medarbejdere kan redegøre for tilbuddets målgrupper og metoder.

  Socialtilsynet vurderer, at det i meget høj grad er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer, og har blandt andet lagt vægt på to observationer af børn og medarbejdere i samspil:

  Endvidere giver pårørende udtryk for at der er en god kommunikationsform i tilbuddet, og personalet fremstår som rolige, tålmodige, professionelle.