Gå til hovedindhold

Økonomi

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har et godt fagligt udviklingsmiljø og at tilbuddet på grund af stram økonomi har valgt at skære ned på kompetenceudviklingsaktiviteter, som dog genoptages i takt med økonomisk råderum opstår.

 • Læs op

Indhold

  Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har et godt fagligt udviklingsmiljø og at tilbuddet på grund af stram økonomi har valgt at skære ned på kompetenceudviklingsaktiviteter, som dog genoptages i takt med økonomisk råderum opstår.

  Socialtilsynet vurderer, at taksten tilsvarer sværhedsgraden i tilbuddet.

  Det bedømmes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets budget i høj grad afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer.

  Leder beretter, at “nogle børn har så særlige pleje-, omsorgs- og pædagogiske behov, at Hollænderhusene, inden for den udstukne økonomiske ramme, ikke kan levere en indsats af den fornødne kvalitet. I disse tilfælde ansøger Hollænderhusene den anbringende kommune om ekstra ressourcer (særtakst), således at Hollænderhusene kan levere kvalitativt tilfredsstillende omsorg, pleje og behandling.

  Inden for den udstukne økonomiske ramme afsætter Hollænderhusene midler til at medarbejderne løbende opkvalificeres og uddannes således at de har kendskab til de overordnede pædagogiske tilgange samt anvender de valgte metoder if. til det konkrete barn.