Gå til hovedindhold

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed gennem individuelle mål, der arbejdes efter og der følges op på status.

 • Læs op

Indhold

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed gennem individuelle mål, der arbejdes efter og der følges op på status. Børnene inddrages i opstilling af mål i den udstrækning det er muligt. Forældre og tilbuddet samarbejder om, at finde frem til mål ud fra både forældres og tilbuddets erfaring og kendskab til det enkelte barn, samt tilbuddets tolkninger på adfærd og observationer.

  Frekvensen af samvær med familie og netværk afstemmes og aftales individuelt.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med børnene i høj grad opstiller konkrete, individuelle mål for børnenes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå, og har lagt vægt på ledelsens, medarbejdere og pårørendes samstemmende udsagn om, at børnene forsøges inddraget på forskellige måder. Mål opstilles i høj grad i samarbejde med forældrene.

  Der hvor Hollænderhusene ikke opstiller mål med borgeren selv, er i de tilfælde, hvor borgeren ikke har noget sprog. Hollænderhusene bidrager til at opstille konkrete mål for borgernes skolegang, ud fra viden og tolkning af borgerens kropssprog og andre signaler. Dette gør tilbuddet i samarbejdet med skole og sagsbehandler, som efterfølgende følger op på dette.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i meget høj grad har mindst en fortrolig voksen, og har lagt vægt på samstemmende udsagn fra medarbejdere, pårørende og leder, der fortæller, at børnene har 1-2 kontaktpersoner, der er tætte på barnet og som har overordnet ansvar for barnets trivsel og udvikling, og som har et indgående kendskab til barnets vanskeligheder og livssituation. Der arbejdes med en generel målsætning om at skabe trygge og tillidsfulde rammer for det enkelte barn.