Gå til hovedindhold

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at børnene har relevant skole- eller dagtilbud, og at disse følges dagligt. Der er et tæt samarbejde mellem tilbuddet, sagsbehandlere, pårørende og skole- dagtilbud, der skal sikre barnets trivsel og udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at børnene har relevant skole- eller dagtilbud, og at disse følges dagligt. Der er et tæt samarbejde mellem tilbuddet, sagsbehandlere, pårørende og skole- dagtilbud, der skal sikre barnets trivsel og udvikling. Samtlige børn følger undervisning fra 0-9. klasse, eller er i dagtilbud, og præsterer et meget stabilt fremmøde.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse ved at sørge for, at børnene er placeret i relevante tilbud, og at der kontinuerligt følges op på udviklingen i tæt samarbejde med pårørende og skole-, eller dagtilbud, samt sagsbehandlere.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i meget høj grad er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud, og har lagt vægt på samstemmende udsagn fra ledelse og medarbejdere om at børnene går i specialklasse på henholdsvis Sydbyskolen, Ådalsskolen eller i et relevant 0-6 års dagtilbud.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder i meget høj grad opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse, og har lagt vægt på leders udsagn om at alle børn i den skolepligtige alder følger et særligt tilrettelagt grundskoletilbud om undervisning fra 0-9. klasse. For tilbuddets målgruppe er det ikke forventeligt, at børnene tager folkeskolens 9.-klasse afgangsprøve.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i tilbuddet i meget høj grad har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse, og har lagt vægt på samstemmende udsagn fra ledelse, medarbejdere og pårørende om, at børnene følger almindeligvis deres fastlagte skoledage. Kun ved læge/tandlægebesøg eller sygdom fraviges dette. Alle børn følges eller køres med bus eller taxa.