Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde

Hollænderhusene tror på, at forældreinddragelse og et positivt forældresamarbejde omkring barnets anbringelse er afgørende for, hvordan barnets ophold i Hollænderhusene bliver.

 • Læs op

Indhold

  Hollænderhusene tror på, at forældreinddragelse og et positivt forældresamarbejde omkring barnets anbringelse er afgørende for, hvordan barnets ophold i Hollænderhusene bliver. Selvom barnet er anbragt, er forældrene fortsat de mest betydningsfulde voksne for barnet. Vi tror på, at udvikling for barnet kræver særlig tilknytning til mindst én primær omsorgsperson. Derfor inddrages barnets forældre og pårørende i arbejdet med at skabe god udvikling for barnet. Forholdet mellem Hollænderhusene og forældrene er derfor væsentligt og har betydning for, hvordan barnet udvikler sig og trives.

  Et godt forældresamarbejde skal medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets liv og sikre barnet gode opvækstbetingelser på tværs af barnets livssammenhænge. Hollænderhusene har brug for forældrenes værdifulde viden om barnet, og omvendt er forældre altid velkomne til at kontakte personalet eller afdelingslederen med ønske om en samtale eller for at bede om råd eller vejledning.

  Det er barnets kontaktpædagoger, der i hverdagen har kontakten til forældrene. Her vendes eksempelvis weekendens begivenheder, kommende lægebesøg, almen trivsel, og der aftales og afstemmes, hvilke opgaver henholdsvis forældre og personalet tager sig af. Hvis forældrene har brug for at få forhold uddybet eller oplever utilfredshed, er det vigtigt, at forældrene ringer personalet eller afdelingslederen op hurtigst muligt, så eventuelle misforståelser eller uklarheder kan blive opklaret.

  Der er en stor åbenhed mellem Hollænderhusene og forældregruppen, og vi bestræber os på at have en god dialog, hvilket forudsætter gensidig respekt, åbenhed og ærlighed.
  Forældre, søskende og bedsteforældre er naturligvis altid velkomne, og der er mulighed for at spise sammen med det anbragte barn både på hverdage og i weekender. Dette skal blot aftales med personalet.