Gå til hovedindhold

Hollænderhusene

Hollænderhusenes arbejde henholder sig til Næstved Kommunes børne- og ungepolitik og bygger overordnet på FN’s handicap-konvention. Formålet med barnets anbringelse er at øge barnets livskvalitet, dvs. skabe positiv udvikling, trivsel og øget selvstændighed for barnet. Dette opnås bl.a. ved at udvikle og forbedre barnets funktionsniveau. Pleje og omsorg kan vurderes som den bedste og afgørende indsats for at understøtte og vedligeholde barnets funktionsevne.

De fire huse i Hollænderhusene

Tulipanhuset

Tulipanhuset er en specialafdeling, som tilbyder døgnbehandling for 10 børn og unge med omfattende psykiske og fysiske vanskeligheder i alderen 0-17 år.

Træskohuset

Træskohuset er en specialinstitution, som tilbyder døgnbehandling af børn/unge med diagnoser indenfor det autistiske spektrum især med diagnoserne infantil autisme og atypisk autisme. Børnene kan desuden have opmærksomhedsforstyrrelser i varierende grad, ADHD, Tourettes syndrom, angsttilstande og mental retardering.

Møllehuset

Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn mellem 0- 17 år med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder.

Digehuset

Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af fire skærmede enkeltmandstilbud, der p.t. bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, ADHD og epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, ADHD og autisme.

Du har ret til at få hjælp

På "Din side" på næstved.dk kan du læse om, hvordan du som barn eller ung kan få hjælp fra Næstved Kommune