Gå til hovedindhold

Om Hollænderhusene

Hollænderhusene er først og fremmest et hjem for børnene, hvor de skal opleve trivsel, tryghed og en følelse af samhørighed og sikres størst mulig sundhed og livskvalitet.

Medarbejderne møder derfor børnene omsorgsfuldt, accepterende og anerkendende og tilbyder det enkelte barn at indrette sig efter egne behov – ofte i samarbejde med barnets forældre.

Hollænderhusene er beliggende i Birkebjergparken i den sydlige del af Næstved tæt på grønne områder. I nærområdet forefindes folkeskole med specialafdeling, svømmehal samt indkøbscenter. Der er nem adgang til offentlig transport, dog er afdelingernes fysiske beliggenhed isoleret fra nærtrafikken, hvilket betragtes som en fysisk sikkerhed for målgrupperne.

Rejsen til Holland

Læs fortællingen om den rejse, det er, at have et handicappet barn.

Vi giver dit barn de bedste betingelser

Hollænderhusenes mission er at skabe det bedste for dit barn.
Vi tilbyder bo- og aflastningsfællesskaber til børn med fysiske, psykiske, kognitive og kommunikative handicap.

Døgn- og aflastningstilbuddene giver børnene de bedste betingelser for at udvikle sig og er samtidig garant for, at barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde konstant er til drøftelse med henblik på at sikre barnet en god udvikling og trivsel.

Børn med handicap anses for at være en ressource, hvis evner og kompetencer skal udvikles og bruges optimalt.

Den pædagogiske indsats skal altid bidrage til, at der kompenseres for barnets handicap, og at der skabes grundlag for trivsel og udvikling af selvstændighed.

Barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde er konstant til drøftelse med henblik på at sikre barnet en optimal udvikling og trivsel.

Fokus på barnets udviklingsniveau, ressourcer, kompetencer og relationer skal til enhver tid være udgangspunkt for kontakten til det enkelte barn og barnets familie.