Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Med barnet og den unge i centrum, er der plads til forskellighed og mangfoldighed.

 • Læs op

Indhold

  Næstved Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik er retningsgivende for indsatsen og arbejdet med børnene i Hollænderhusene. Med barnet og den unge i centrum, er der plads til forskellighed og mangfoldighed. Vi har et højt ambitionsniveau på børnenes vegne, og vi mener, at barnet skal have mulighed for at udnytte egne ressourcer og eget potentiale for at opnå det bedst mulige indhold i tilværelsen, og vi ved, at børnene skal behandles forskelligt for at give dem lige muligheder. Det betyder, at vi hele tiden vurderer på, hvad der giver det enkelte barn livskvalitet og livsglæde og på hvilken måde, vi kan tilbyde barnet et relevant og inkluderende fællesskab. Derfor møder vi barnet med positive forventninger og anerkendende relationer og respekterer barnet som et unikt menneske med de stærke og svage sider, den enkelte er i besiddelse af. Miljøet i afdelingerne er tilpasset de forskellige målgrupper, således at der skabes optimal mulighed for udvikling, læring og ikke mindst omsorg for det enkelte barns psykiske, fysiske og sociale trivsel.

  Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

  K. E. Løgstrup

  Det handicappede barn er ikke kun et menneske, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen, men et individ, der i sig selv er værdifuldt og bidrager positivt til kulturen og det sociale netværk – dette ved sin blotte tilstedeværelse. I relationen til barnet får vi endvidere mulighed for at lære os selv bedre at kende, fordi vi spiller en vigtig rolle i hinandens liv.

  Næstved Kommunes sammenhængende politik for børn, unge og deres familier