Gå til hovedindhold

Udvikling og læring

Hollænderhusene består af forskellige afdelinger med hver sin målgruppe. Derfor har børnene vidt forskellige diagnoser, handicap, udfordringer og behov. Den pædagogiske og faglige tilgang i den enkelte afdeling er målrettet den specifikke brugergruppe og er desuden tilpasset individuelt til det enkelte barn.

  • Læs op

Indhold

    Fælles for den pædagogiske indsats er, at personalet har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til børnene. Vi tror på, at relationen til barnet er et vigtigt og bærende element i det pædagogiske arbejde, og derfor medtænker personalet sig selv som værende vigtige aktører og en del af forandrings- og udviklingsarbejdet med børnene – vi arbejder derfor med og via relationen.

    For børnene i Hollænderhusene gælder det, at udviklingen enten er forstyrret, forsinket eller helt fraværende permanent eller i perioder af barnets liv. Forståelsen af udviklingen hos børnene, uanset barnets diagnoser, tager afsæt i almen udviklingspsykologi. Alle børn udvikler sig naturligt, med mindre de bliver hindret i det. Udviklingen sker i samspillet mellem indre og medfødte potentialer og i mødet med omgivelserne. Udviklingspsykologisk arbejder vi med afsæt i Vygotskys model for den Nærmeste Udviklings Zone (NUZO). For at sikre det højest mulige udviklingsniveau for barnet, tager vi udgangspunkt i barnets eksisterende ressourcer og formåen og opstiller mål for den nærmeste og mindste udvikling. Personalet sikrer, i samarbejde med afdelingsleder og relevante samarbejdspartnere, at der skabes udvikling af barnets motoriske, kognitive, følelsesmæssige og kommunikative færdigheder.

    I Hollænderhusene har vi et højt ambitionsniveau på børnenes vegne og høje forventninger til, at der kan skabes udvikling for barnet. Afhængigt af og tilpasset barnets konkrete diagnose og funktionsnedsættelse skal barnet have hjælp til, at processe og tilegne sig nye færdigheder. Det er afgørende, at der skabes balance mellem tryghed og udfordring, og at der forsøges at skabe kompensation for de udfordringer, som barnets handicap medfører, således at læring kan finde sted. NUZO- princippet er igen afgørende. Det, som barnet skal lære eller tilegne sig, skal være inden for barnets rækkevidde. Derved opnår barnet en følelse af mestring og succes.