Gå til hovedindhold

Møllehuset

Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn mellem 0- 17 år med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder.

Der er forskellige aktivitetstilbud målrettet det enkelte barns funktionsniveau.

 • Læs op

Indhold

  Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn mellem 0- 17 år med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder.

  Der er forskellige aktivitetstilbud målrettet det enkelte barns funktionsniveau.

  Møllehusets vigtigste funktion er at fungere som aflastning for forældre til børn med handicap. Alle vores børn bor fast hos deres forældre og er hos os i aflastning i perioder af forskellig varighed.

  I Møllehuset tilknyttes hvert barn/ung en kontaktpædagog ved indskrivning. Kontaktpædagogen indsamler viden fra forældrene om barnet, såsom vaner, yndlingslege og soverytme, da det er vigtigt for os, at barnet genkender sine hjemlige rutiner hos os. Pædagogen er ansvarlig for indkøringsforløbet i Møllehuset og for den løbende kontakt med forældrene omkring barnets trivsel.

  I forbindelse med opstarten, udarbejder afdelingslederen, i samarbejde med sagsbehandler og forældre, en fast fortløbende struktur for aflastningsforløbet. Aflastningsaftalen kan, såfremt forældrene har brug herfor, og sagsbehandler bevilger dette, udvides og ændres i samarbejde med afdelingsleder. I Møllehuset arbejdes pædagogisk med struktur, visualisering og forudsigelighed. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor pædagogerne møder børnene på en ligeværdig og empatisk måde.

  Møllehusets primære opgave er at skabe og udvikle et trygt og tillidsvækkende miljø for børnene. Personalet har fokus på barnets udviklingspotentialer og arbejder med en bevidsthed om barnets nærmeste udviklingszone. For at imødekomme barnets kommunikative vanskeligheder anvendes der totalkommunikation, boardmaker og Tegn Til Tale.

  Børnene, der er tilknyttet Møllehuset, går oftest i skole eller børnehave. I hverdagene, hvor børnene kommer sent til Møllehuset, er der fokus på rolige aktiviteter, der tager hensyn til børnenes alsidige behov for ro oven på en lang dag. I weekenden arrangeres aktiviteter og ture ud af huset under hensyntagen til det enkelte barns behov og ønsker.

  Vi samarbejder løbende med forældrene omkring børnenes trivsel og udvikling.

  Der afholdes løbende interne pædagogiske møder, hvor udviklingsplaner og mål evalueres og justeres. På de pædagogiske møder drøfter og beslutter det pædagogiske personale, om delmål og mål er indfriet eller fortsat er undervejs. Møllehuset deltager efter behov i samarbejds- og netværksmøder med skole og dagtilbud, forældre og sagsbehandlere.

  Møllehuset er et stort lyst vinkelhus opdelt i 2 afdelinger med stue, køkken og badeværelse i hver afdeling.
  Huset er indrettet med 12 værelser, 2 store køkkener/alrum, 2 kontorer, vaskerum, 2 store stuer, 2 badeværelser med badebrikse, samt tilhørende bruserum. I tilknytning til Møllehuset ligger en stor dejlig have, hvor vi blandt andet har gynger, trampolin og en spændende sansesti

  I Møllehuset er der installeret loftlifte, ligesom der forefindes handicapegnede badefaciliteter, hvor værelserne er enkelt indrettet, således at de kan bebos af alle målgrupper og aldersgrupper.

  Hoteldøgn på hverdage

  Ankomsttid mandage til fredage fra kl. 14.
  Afgangstid senest kl. 9.

  Støttebehov Døgnpris
  Lille støttebehov kr. 3.277
  Moderat støttebehov kr. 4.505
  Stort støttebehov kr. 5.734


  Hoteldøgn på weekend/helligdage

  Ankomsttid fredage til søndage samt helligdage fra kl. 14.
  Afgangstid lørdage, søndage og helligdage senest kl. 10.

  Støttebehov Weekend/helligdag
  Lille støttebehov kr. 4.260
  Moderat støttebehov kr. 5.857
  Stort støttebehov kr. 7.455


  Næstved Kommunes gennemsnitspris

  Timepris kr. 324,86

  Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Møllehuset, kontakt venligst barnets sagsbehandler eller send en mail til hollaenderhusene@naestved.dk vedrørende visitation.

  Inden barnet tilbydes aflastning i Møllehuset, holdes et visitationsmøde, hvor forældre, sagsbehandler, kommende kontaktpersoner og afdelingsleder deltager.

  Barn og forældre har naturligvis mulighed for at besøge afdelingen inden indflytning. I vil blive vist rundt, møde afdelingsleder og kontaktpersoner.