Gå til hovedindhold

KAT-kassen

KAT-kassen er et samtaleredskab, der blev udgivet i 2002. KAT står for Kognitiv Affektiv Træning.

  • Læs op

Indhold

    KAT-kassen er et samtaleredskab, der blev udgivet i 2002. KAT står for Kognitiv Affektiv Træning. Det kognitive står for de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser og erkendelser, der karakteriserer menneskers bevidste og ubevidste tankevirksomhed. Det affektive står for de processer, som omhandler emotioner, indre og ydre sansninger, intuition og kropsbevidsthed. Ved at træne barnet i disse processer, kan barnet hjælpes til større emotionel selvforståelse og bedre sociale færdigheder. KAT-kassen består af i alt 8 elementer, som alle er enkelte figurer, skabt til at være et stærkt visuelt symbol, som barnet kan bruge til at udtrykke sine følelser igennem. Der lægges vægt på barnets egne sociale- og udviklingsmæssige erkendelsesprocesser, som en hjælp til at støtte barnet i at forstå, hvordan de indre sammenhænge mellem tanker og følelser er med til styre dets handlinger.

    Børn med mental retardering og autisme har som udgangspunkt svært ved at forstå og udtrykke følelser. Børnene er konkret tænkende, og det kan derfor være brugbart for barnet at få sat ord og billeder på egne og andres følelser.