Gå til hovedindhold

Om Hollænderhusene

Hollænderhusene er beliggende i Birkebjergparken i den sydlige del af Næstved tæt på grønne områder. I nærområdet forefindes folkeskole med specialafdeling, svømmehal samt indkøbscenter. Der er nem adgang til offentlig transport, dog er afdelingernes fysiske beliggenhed isoleret fra nærtrafikken, hvilket betragtes som en fysisk sikkerhed for målgrupperne.

 • Læs op

Indhold

  Hollænderhusene har i øjeblikket fire afdelinger: to døgnafdelinger, en aflastningsafdeling og en afdeling bestående af tre enkeltmandsprojekter.

  Hollænderhusene er først og fremmest et hjem for børnene, hvor de skal opleve trivsel, tryghed og en følelse af samhørighed og sikres størst mulig sundhed og livskvalitet.

  Medarbejderne møder derfor børnene omsorgsfuldt, accepterende og anerkendende og tilbyder det enkelte barn at indrette sig efter egne behov – ofte i samarbejde med barnets forældre.

  Døgnafdelingen Tulipanhuset på Troensevej 27 og aflastningsafdelingen Møllehuset på Troensevej 25 er begge nyrenoverede og udstyret med liftsystemer og alarmer, og i Tulipanhuset er der etableret en stor handicapvenlig legeplads.
  Begge afdelinger modtager børn med kroniske lidelser og handicap, som medfører udtalte og varige fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse ofte kombineret med sansemæssige, motoriske, kommunikative og sproglige vanskeligheder.

  En stor del af børnene har specifikke diagnosticerede neurologiske dysfunktioner. En del af børnene anvender kørestol, og for alle børnene gælder det, at de har behov for omfattende omsorg, støtte og pleje.
  Børnenes kommunikative vanskeligheder afhjælpes ved hjælp af visuelle støttesystemer og verbal guidning. Den pædagogiske metode tager udgangspunkt i barnets individuelle forudsætninger og behov.

  Døgnafdelingen Træskohuset flyttede 01.08.14 til et totalt nyrenoveret hus på Troensevej 13. Træskohuset modtager børn og unge med diagnoser indenfor autismespektret. Børnene kan desuden have opmærksomhedsforstyrrelser i varierende grad, ADHD, Tourettes syndrom, angsttilstande og mental retardering.
  Kendetegnende for børnene er, at de har sociale, kommunikative og indlæringsmæssige handicap, og børnene kan desuden være præget af angst, uro og tvangshandlinger.
  De pædagogiske metoder er inspireret af TEACCH principperne, hvor visualisering, strukturering, forudsigelighed og genkendelighed er tydelige parametre i hverdagen og har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.

  I Træskohuset er der etableret et snoezelrum til glæde for alle børn i Hollænderhusene. Snoezelrummet byder på forskellige kontrollerede stimuli, hvor sanserne kan vækkes eller dæmpes alt efter den enkeltes barns behov.

  Hollænderhusene har en kostpolitik, som gælder for alle børn, dog antager vi, at familier til børn i vores aflastningstilbud har det primære ansvar for, at deres barns ernæringsmæssige behov dækkes. Personalet står selvfølgelig til rådighed med råd og vejledning.

  Kostpolitikken skal sikre, at børnenes ernæringsmæssige behov dækkes. Der tages naturligvis højde for barnets alder, fysiske formåen og sundhedsmæssige tilstand.
  Kosten tilpasses børnenes udviklingsalder, tygge- og synkefunktion, og tager hensyn til/afspejler f.eks. allergi, diæt, sæson, religion og højtider.

  Børnene tilbydes ikke sukkerholdige morgenmadsprodukter, og saft, juice og sodavand er ikke tilgængeligt i hverdagene – dette er dog undtaget de børn, som af ernæringsmæssige hensyn skal tilbydes søde drikke

  Maden til de børn med normal appetit følger de officielle kostråd, mens maden tilpasses børn hvor det er nødvendigt med en mere næringsrig og energitæt kost.

  Individuelle diæter overholdes naturligvis, og vi følger de forskrifter vedrørende mad og drikke, som anbefales i forbindelse med forebyggelse, behandling og undersøgelse af specifikke sygdomme.

  Måltiderne serveres altid i trygge og rolige rammer, og på en måde så barnet oplever sig set og anerkendt.

  Børnene kan, i det omfang det er muligt, komme med ønsker til madplanen og deltage i madlavningen.

  Mission

  • Hollænderhusene tilbyder bo- og aflastningsfællesskaber til børn med fysiske, psykiske, kognitive og kommunikative handicap.
  • Døgn- og aflastningstilbuddene giver børnene de bedste betingelser for at udvikle sig og er samtidig garant for, at barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde konstant er til drøftelse med henblik på at sikre barnet en god udvikling og trivsel.
  • Børn med handicap anses for at være en ressource, hvis evner og kompetencer skal udvikles og bruges optimalt.

  Vision

  • Den pædagogiske indsats skal altid bidrage til, at der kompenseres for barnets handicap, og at der skabes grundlag for trivsel og udvikling af selvstændighed.
  • Barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde er konstant til drøftelse med henblik på at sikre barnet en optimal udvikling og trivsel.
  • Fokus på barnets udviklingsniveau, ressourcer, kompetencer og relationer skal til enhver tid være udgangspunkt for kontakten til det enkelte barn og barnets familie.