Gå til hovedindhold

Pædagogik

Hollænderhusenes målsætning er at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for børnene i et trygt og tillidsvækkende miljø. Vi ønsker, at børnene om muligt opnår og udvikler nye kompetencer og færdigheder, hvorfor barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde derfor konstant er til drøftelse.

 • Læs op

Indhold

  Hollænderhusenes målsætning er at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for børnene i et trygt og tillidsvækkende miljø. Vi ønsker, at børnene om muligt opnår og udvikler nye kompetencer og færdigheder, hvorfor barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde derfor konstant er til drøftelse.
  Den pædagogiske indsats skal derfor altid bidrage til, at der kompenseres for barnets handicap og der skabes grundlag for trivsel og udvikling af øget selvstændighed.

  Den pædagogiske og faglige tilgang i den enkelte afdeling er målrettet den specifikke brugergruppe og er desuden tilpasset individuelt til det enkelte barn. Fælles for den pædagogiske indsats er, at personalet har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til børnene. Vi tror på, at relationen til barnet er et vigtigt og bærende element i det pædagogisk arbejde, og derfor medtænker personalet sig selv som værende vigtige aktører og en del af forandrings- og udviklingsarbejdet med børnene – vi arbejder derfor med og via relationen.
  For børnene i Hollænderhusene gælder det, at udviklingen enten er forstyrret, forsinket eller helt fraværende permanent eller i perioder af barnets liv. Forståelsen af udviklingen hos børnene, uanset barnets diagnoser, tager afsæt i almen udviklingspsykologi. Alle børn udvikler sig naturligt, med mindre de bliver hindret i det. Udviklingen sker i samspillet mellem indre og medfødte potentialer og i mødet med omgivelserne. Udviklingspsykologisk arbejder vi med afsæt i Vygotskys model for den Nærmeste Udviklings Zone (NUZO). For at sikre det højest mulige udviklingsniveau for barnet, tager vi udgangspunkt i barnets eksisterende ressourcer og formåen og opstiller mål for den nærmeste og mindste udvikling. Personalet sikrer, i samarbejde med afdelingsleder og relevante samarbejdspartnere, at der skabes udvikling af barnets motoriske, kognitive, følelsesmæssige og kommunikative færdigheder.

  I Hollænderhusene har vi et højt ambitionsniveau på børnenes vegne og høje forventninger til, at der kan skabes udvikling for barnet. Afhængigt af og tilpasset barnets konkrete diagnose og funktionsnedsættelse skal barnet have hjælp til at tilegne sig nye færdigheder. Det er afgørende, at der skabes balance mellem tryghed og udfordring, og at der forsøges at skabe kompensation for de udfordringer, som barnets handicap medfører, således at læring kan finde sted. NUZO- princippet er igen afgørende. Det, som barnet skal lære eller tilegne sig, skal være inden for barnets rækkevidde. Derved opnår barnet en følelse af mestring og succes.
  Alt efter barnets behov anvendes forskellige pædagogiske værktøjer såsom Total kommunikation, Tegn- til Tale, Pecs, Pictogrammer, Snoezel, KAT-kasse, neuropædagogik, sansemotorisk træning, social historie mm.