Gå til hovedindhold

Pædagogik

Pædagogik

Hollænderhusenes målsætning er at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for børnene i et trygt og tillidsvækkende miljø. Vi ønsker, at børnene om muligt opnår og udvikler nye kompetencer og færdigheder, hvorfor barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde derfor konstant er til drøftelse.

Udvikling og læring

Hollænderhusene består af forskellige afdelinger med hver sin målgruppe. Derfor har børnene vidt forskellige diagnoser, handicap, udfordringer og behov. Den pædagogiske og faglige tilgang i den enkelte afdeling er målrettet den specifikke brugergruppe og er desuden tilpasset individuelt til det enkelte barn.

Kommunikation

Alt er middel, dialog er målet. En stemme alene afslutter intet og afgør intet. To stemmer er livets minimum, eksistensens minimum. - Mikhail M. Machtin, russisk filosof.

TEACCH

Den behandlingsmæssige tilgang til børnene i nogle afdelinger i Hollænderhusene tager først og fremmest afsæt i TEACCH. TEACCH står for ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children”, hvilket på dansk oversættes til ” Behandling og uddannelse af børn med autisme og tilsvarende kommunikationshandicap."

KAT-kassen

KAT-kassen er et samtaleredskab, der blev udgivet i 2002. KAT står for Kognitiv Affektiv Træning.

PECS

PECS står for The Picture Exchange Communication System. PECS er et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov.

Snoezelrum

Snoezelrummet har en understøttende funktion til behandlingsarbejdet, og det at besøge snoezelrummet er gjort til en planlagt aktivitet på lige fod med barnets øvrige fritidsaktiviteter.

Sociale historier og tegneseriesamtaler

Ideen bag sociale historier og tegneseriesamtaler er udviklet af Carol Gray i Michigan. Børn med autisme spektrum forstyrrelser har vanskeligt ved at afgøre og forstå, hvad andre mennesker føler og tænker og hvorfor de handler, som de gør.