Gå til hovedindhold

Socialtilsyn Øst

Tilsyn og kvalitetskontrol

Socialtilsynet har i forbindelse med re- godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på denne baggrund, at Hollænderhusene i høj til meget høj grad besidder den kvalitet der skal til for, at sikre, at børnene ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i Hollænderhusene (efter lov om social service § 101).

Fysiske rammer

Afdelingernes fysiske beliggende er isoleret fra nærtrafik. Overalt er der stisystemer og lukkede områder, hvilket tilsynet betragter som en fysisk sikkerhed for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er indbydende og imødekommende. Under rundvisningen afspejlede dette sig i personalets begejstring over at vise deres fysiske rammer frem.

Økonomi

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har et godt fagligt udviklingsmiljø og at tilbuddet på grund af stram økonomi har valgt at skære ned på kompetenceudviklingsaktiviteter, som dog genoptages i takt med økonomisk råderum opstår.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere kan redegøre for tilbuddets faglige referenceramme og arbejder herefter. Hovedvægten af medarbejdere er uddannede pædagoger – både denne gruppe og omsorgsmedhjælpere har opdateret viden i forhold til målgruppens behov.

Organisation

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et fagligt kompetent og engageret ledelsesteam, der har ambitioner om mål, de arbejder for at indfri.