Gå til hovedindhold

Handicap og diagnoser

Hollænderhusene modtager børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

 • Læs op

Indhold

  Det er ikke en konkret diagnose/ handicap, der afgør, om et barn er tilhører målgruppen i Hollænderhusene, men omfanget af barnets funktionsnedsættelse. Børnene i Hollænderhusene har oftest en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

  • Udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme, Aspergers syndrom, Tourettes )
  • Hjerneskade (medfødt eller erhvervet)
  • Fysisk handicappede, der har behov for særlig pleje

  Der tages altid udgangspunkt i børnenes funktionsniveau, og der foretages en individuel og konkret vurdering af barnets samlede behov og den aktuelle situation.