Gå til hovedindhold

Ledelse

Hollænderhusene er bygget op omkring døgn- og aflastningsafdelingerne. Hver afdeling har en afdelingsleder og et antal medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

 • Læs op

Indhold

  Hollænderhusene er bygget op omkring døgn- og aflastningsafdelingerne. Hver afdeling har en afdelingsleder og et antal medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Siden opstarten af den nye organisation primo marts 2011, har der været en øget tilgang af børn, hvilket har betydet mange nye ansættelser i både leder- og medarbejdergrupperne.

  Ledergruppen arbejder målrettet på, at Hollænderhusenes døgntilbud skal kunne tåle kvalitativ sammenligning med landets bedste døgntilbud for samme målgruppe. Vi vil sikre børnene de bedste udviklingsbetingelser, således at de på bedste vis får mulighed for at udnytte egne ressourcer og eget potentiale.

  Det forudsætter, at medarbejderne har relevant uddannelse og viden indenfor de specifikke områder, hvorfor Hollænderhusene har fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling.

  Ledelsen tror på, at der i medarbejdergruppen er et stort innovationspotentiale både i forhold til at opnå bedre opgaveløsninger, men også i forhold til at opnå større tilfredshed og arbejdsglæde. Medarbejderdreven innovation forudsætter et tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere, mellem det praktiske og strategiske niveau, og medarbejderne inddrages derfor så tidligt som muligt i de processer, der initieres fra ledelsesniveauet.

  Ledergruppen ønsker, at medarbejderne i Hollænderhusene oplever arbejdsglæde på en attraktiv arbejdsplads, der har en høj grad af social kapital. Glade, tilfredse og begejstrede børn og forældre forudsætter glade, tilfredse og begejstrede medarbejdere, og derfor er arbejdsmiljøet, arbejdsglæde og trivsel til konstant drøftelse.