Gå til hovedindhold

Studerende

Hollænderhusene modtager pædagogstuderende i 2. lønpraktik.

 • Læs op

Indhold

  Den studerende har en vejleder på afdelingen. Inden den studerende starter i praktik, afholdes et formøde med forstander, afdelingsleder og vejleder. Her informeres den studerende om virksomheden, de forskellige afdelinger, målgrupper og pædagogiske metoder.

  Vi forventer, at den studerende kan:

  • demonstrere tilfredsstillende personlig modenhed og etisk forholdemåde i udføre det pædagogisk arbejde
  • har udarbejdet personlige og faglige mål for praktikperioden.
  • er klar til at indgå i samarbejdet på lige fod med det øvrige personale.
  • inddrager personalet i sine observationer, analyser, refleksioner og vurderinger – i forhold til målgruppe, kollegaer og dig selv.
  • tager ansvar, reflekterer og argumenterer for dine handlinger.
  • tager initiativ, udviser en opsøgende adfærd og bidrager konstruktivt til arbejdsmiljøet.
  • deltager i personalemøder, supervision, pædagogiske dage og seminarer.
  • grundigt forbereder sig og aktivt deltager i vejledningen

  Krav i praktikperioden hos Hollænderhusene

  Den studerende skal mindst én gang i praktikforløbet udarbejde et pædagogisk oplæg og fremlægge dette på et personalemøde. Derudover er der ”Den studerendes punkt” på dagsordenen til hvert personalemøde, hvor den studerende kan beskrive, hvilke projekter, tanker og udfordringer vedkommende er optaget af.

  Vi glæder os til at tage imod dig