Gå til hovedindhold

Organisation

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et fagligt kompetent og engageret ledelsesteam, der har ambitioner om mål, de arbejder for at indfri.

 • Læs op

Indhold

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et fagligt kompetent og engageret ledelsesteam, der har ambitioner om mål, de arbejder for at indfri. De investerer i arbejdsmiljøet og kulturdannelse gennem medarbejdere, som en væsentlig ressource for at have en god og udviklende arbejdsplads og botilbud. Ledelsen er tydelig overfor medarbejderne i sin retningsangivelse i udviklingen af tilbuddet, og beskrives som tilgængelig og inkluderende af både medarbejdere og pårørende.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, og at faglig sparring samt udvikling i organisationen sikres ved kontinuerlig mødestruktur i ledelsesteamet, samt ved ekstern supervision af medarbejdere og ledelse.

  Alle ledere har en faglig uddannelse og arbejder med ledelsesudvikling gennem uddannelse af ledere.

  Medarbejdere fortæller at ledelsen fagligt kompetent og altid er behjælpelig, samt er god til at informere – blandt andet gennem ugebreve og månedlige nyhedsbreve. Leder er tilgængelig dagligt og ses ofte på de enkelte afdelinger.

  Lederstilen beskrives som anerkendende, åben og tillidsfuld. Medarbejderne giver udtryk for at det er tydeligt for dem, hvad lederen ønsker – og ikke ønsker, i forhold til hvilken retning tilbuddet skal gå.Der er et aktivt MED-udvalg, hvor medarbejderne gerne vil deltage.

  Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, og har lagt vægt på ledernes respektive CV’er.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og har lagt vægt på ledelsens og medarbejderes samstemmende udsagn om, at der løbende er personalesupervision af ekstern supervisor og løbende faglig spar ring på såvel leder- som personalemøder minimum en gang pr. måned. Der er mentorordning og teamcoaching i ledergruppen.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet daglige drift varetages kompetent og sørger for, at børnenes behov for støtte og udvikling sikres gennem kontakt til uddannet personale i tilstrækkeligt omfang.

  Tilbuddet præsterer en lav personalegennemstrømning og et lavt sygefravær, der har været drastisk faldende gennem de seneste år.

  Socialtilsynet vurderer, at der er et godt arbejdsmiljø i tilbuddet. Der arbejdes aktivt med APV for at forbedre arbejdsmiljøet.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i forhold til deres behov i meget høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, og har lagt vægt på pårørendes udsagn og oversigten over medarbejdere, der viser at tilbuddet hovedsagligt anvender uddannede pædagoger, samt ledelsens beretning om, at det prioriteres at have et højt antal pædagogisk uddannede medarbejdere ansat.

  Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen på tilbuddet i meget høj grad ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser, og har lagt vægt på tilbuddets indberetning på Tilbudsportalen.

  Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet blandt medarbejderne i meget høj grad ikke er på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser, og har lagt vægt på tilbuddets indberetning på Tilbudsportalen.